Anasayfa » Videolar » Karaoke Qur’an

Karaoke Qur’an

Zilzal Suresi (Al Zilzal)

Meali : Rahman ve Rahim, Allah’ın adıyla. Yer, kendisi için takdir edilen o müthiş sarsıntıyla sarsıldığı zaman, Ve yer, içindeki bütün ağırlıkları dışarı çıkardığı, Ve insan, dehşet ve şaşkınlık içinde, “Ne oluyor buna?!” diye haykırdığı zaman: İşte o gün yer, bütün haberlerini ortaya döker; Çünkü Rabbin bunu ona hususî bir dille bildirir. O gün insanlar, (dünyadaki işleri) kendilerine gösterilmek üzere …

Devamını Oku »

Nasr Suresi

Meali Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla 1. Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, 2. Ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, 3. Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.

Devamını Oku »

Tebbet Suresi

Meali: Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla 1. Ebû Leheb’in iki eli de kurusun! Zaten kurudu da. 2. Serveti de, kazancı da kendisine hiçbir fayda vermedi. 3. Yakında yanıp kavrulmak üzere alevli bir Ateş’e girecek, 4. Ve (düşmanlık ateşleri yakmak için) iftira taşıyan karısı da: hem de o Ateş’e odun taşıyıcı olarak; 5. Ve boynunda (gerdanlıklarının yerinde) sağlam bükülmüş bir urgan olduğu halde.

Devamını Oku »

İhlas Suresi

Meali: Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla. 1. De ki: O’dur, O Allah’tır; Mutlak Bir’dir. 2. Allah Samed (Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, fakat her varlığın Kendisi’ne ebediyen muhtaç olup, Kendisine sığındığı Zat)tır. 3. Doğurmamıştır, doğurulmamıştır. 4. Ve O’na denk, O’nunla mukayese edilebilecek hiçbir şey yoktur.

Devamını Oku »

Felak Suresi

Meali: Rahmân ve Rahîm  Allah’ın ismiyle. 1- De ki: “Sığınırım o sabahın Rabbine, 2- Yarattığı şeylerin şerrinden, 3- Karanlığı çöküp bastırdığında bir gecenin şerrinden, 4- o düğümlere üfleyen üfürükçülerin şerrinden 5- ve kıskançlık gösterdiğinde bir kıskancın şerrinden!”

Devamını Oku »