Anasayfa » Etiket Arşivi: risale-i nur

Etiket Arşivi: risale-i nur

Fuat Baran: “Gülen her şeyin farkında…”

Engin Sezen, The Circle Twitter’a ne zaman girsem, ilk önce onun paylaşımlarıyla karşılaşıyorum. Sürekli online. Adeta kamunun gözleri önünde yaşıyor günlük hayatını…Sürekli yazıyor, yorumluyor, paylaşıyor… 17/25 Aralık’ın hemen ertesinde çok önemli YouTube yayınları gerçekleştirdi; yeni bir medya yolu açtı… keşke hiç ara vermeden devam edebilseydi dediğim yayınlardı onlar… Sosyal medyadaki 7/24 eforuyla, yönettigi haber siteleriyle adeta tek başına bir medya! …

Devamını Oku »

Harun Tokak: “Son senelerde siyasetle içli dışlı olmamız büyük hata idi…”

Engin Sezen, The Circle Harun Tokak,  1955’te Uşak’ın Kırk’a köyünde doğmuş. Bir köy çocuğu…Hizmet Hareketi içinden çıkmış bir başarı hikayesi… 1979’da İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun olan Harun Hoca’nın, eğitimciliği yanısıra, kariyerinde Başbakanlık Müşavirliği, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkanlığı da var. Özellikle, Yenişafak gazetesinde Pazar günleri, özgün bir üslupla yazdığı hikayeleriyle daha geniş kesimlere ulaştı. Türkiye basınında türünün ilk örnekleri olan ve …

Devamını Oku »

Said Nursi’(hz.)nin “Anglikan kilisesi mektubu

Tam 98 yıl önce… Bediüzzaman Said Nursi’ye cevap vermesi için bazı sorular sorulur. Bu sorular müslümanlardan veya gayr-i müslim vatandaşlardan değil uzaklardan gelmiştir. İngiltere’nin resmi kilisesi olan Angikan Kilisesi’nden. İslam’a dair sorulan sorulara kısa cevaplar istenmiştir. Bediüzzaman olaya sinirlenmiş ve “Ben onlara tükürükle cevap veriyorum” demiştir. Bu meşhur olayın tarihi dahi net olarak bilinmezken Nurettin Ceylan mektubun tam metnini ortaya çıkardı. Üstelik iki …

Devamını Oku »

Geleceğin Toplumu ve Nur Risaleleri – Taha F. Ünal

Alvin Toffler, Amerikalı bir araştırmacı. Üçüncü Dalga (third wave) Yeni Güçler ve Yeni Şoklar (Powershift) adıyla Türkçe’ye çevrilen kitaplarında, dünkü ve bugünkü toplumlarla, yarının toplumunu irdeliyor. Dünyanın, tarihin, belki de en keskin virajında olduğu şu dönemde Toffler, gerçekten çok ciddî noktalara parmak basmakta ve İslâmî kaynaklarda da belli kesitleri sunulan geleceğin toplumuna ‘sosyolojik’ açıdan ışık tutmaktadır. Hemen her batılı araştırmacı …

Devamını Oku »

Münevver Ayaşlı’nın Uyarısına Kulak Kesilmek…

“Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında memleket mahkemelerinde, memleket hapishanelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilâttan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere mâruz kaldım. ” ifadeleri Bediüzzaman Hazretleri’ne aittir. Evet tek parti döneminde, özellikle milletinin imanının selamette görmeyip birinci hizmet iman …

Devamını Oku »

Hizmet Hareketi’nin Entelektüel Kapasitesi – 2 – Engin Sezen

Hizmet’in Entelektüel Kapasitesi 1 başlıklı yazı tahmin ettiğim gibi ilgi gördü, küçük çaplı bir tartışmanın da kapısını araladı. Bu minvalde, şimdi de bir entelektüelin teşekkülünde mühim unsurlardan olan “sosyal muhit” üzerinde duracağım. Asırlardır, düşünmeden, sorgulamadan körü körüne “ulü’l-emre itaat et kurtul” anlayışını hayat tarzı telakki etmiş bir toplumuz biz… Askerde yontulan halkımızın daha sonra içselleştirdiği kayıtsız şartsız itaat olgusunu, hayatının …

Devamını Oku »

Konuşan Yalnız Hakikattir – Bediüzzaman Said Nursi

Risale-i Nur’da ispat edilmiştir ki, bazen zulüm içinde adalet tecellî eder. Yani, insan bir sebeple bir haksızlığa, bir zulme mâruz kalır, başına bir felâket gelir, hapse de mahkûm olur, zindana da atılır. Bu sebep haksız olur. Bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vâkıa adaletin tecellîsine bir vesile olur. Kader-i İlâhî başka bir sebepten dolayı cezaya, mahkûmiyete istihkak kesb etmiş …

Devamını Oku »

Erzurumlu Bir İslam Alimi: Fethullah Gülen -2 – Engin Sezen

“Erzurum kilidi, mülk- i İslâm’ ın, Mevla’ya emanet olsun Erzurum. Erzurum derbendi ehl- i İslâm’ ın, Mevla’ ya emanet olsun Erzurum.” Efe Hz. İlk yazının devamı olarak burada  kısaca, Erzurum bölgesinin kimi kültürel hususiyetlerinin Fethullah Gülen ve Hizmet Hareketi üzerindeki tesirlerine bir kapı aralamak isterim. Şüphesiz ki, bu konu, bu köşenin ilgi ve sınırlarının çok ötesindedir;  çok daha kapsamlı bir …

Devamını Oku »

Risale-i Nur ve Fethullah Gülen’in Eserlerinden “İmtihan”

“And olsun ki sizleri korku, açlık, mal, semerât ve evlat noksanlığıyla imtihan edeceğiz” (Bakara Suresi, 2/155) “Hanginizin daha güzel iş ortaya koyacağını denemek için, ölümü ve hayatı yaratan O’dur. O azîzdir, gafurdur (üstün kudret sahibidir, affı ve mağfireti boldur.” (Mülk Sûresi, 67/2)  “Sizden önce geçenlerin başlarına gelenler sizin de başınıza gelmeden Cennet’e gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle sıkıntı ve mihnetler, …

Devamını Oku »

Risale-i Nur’da Külli Kaideler- 6 – Ali Ünal

RUBÛBİYET VE KULLUK DAİRELERİ Yukarıda izahına çalışılan hakikatlere bir de şu açıdan bakılabilir: Kâinata baktığımızda iki levha, iki daire görünür. Biri, gayet muhteşem, muntazam ve mükemmel Rubûbiyet dairesidir. Yani, bütün kâinatta kusursuz bir san’at, sürekli yaratma ve icat, en büyüğünden en küçüğüne bütün varlıkların rızıklarının verilip, ihtiyaçlarının giderilmesi hakikatleri, bütün açıklığıyla müşahede edilmektedir. Diğer daire ise, gayet geniş ve net …

Devamını Oku »