Anasayfa » Etiket Arşivi: din

Etiket Arşivi: din

Ezan – Ahmet Altan

Arada bir öğlenleri Kadıköy’deki Osmanağa Camii’nin yanına gidiyorum. Oradaki müezzinin sesini seviyorum. Ezanı kendine has bir tarzda, araları biraz uzatarak ve çok güzel okuyor. Cumaları söyleyişi sanki daha da tatlılaşıyor. Güzel söylenen ezanı seviyorum. Benim her öğlen gidip ezan dinlememin bir hediyesi gibi biraz önce gelen bir paketten Ahmet Özhan’ın söylediği ilahilerin başında ezan çıktı. Şimdi onu dinliyorum. Bir ney …

Devamını Oku »

Müslüman Demokrat – Hakan Yalman

Dinler birer inanç sistemi olmakla birlikte çoğunlukla bir varlık algısı ve bir yaşam biçimi oluştururlar. Bu nedenle ferdi hayatı ve sosyal hayatı derinden etkileyen yapılardır. Demokrasi de sosyal hayatın gelişimiyle birlikte artık bir yönetim şekli olmaktan çok, bir hayat tarzı olarak algılanmaya başlandı. Daha önce ifade ettiği; “araya temsili bir organ koymaksızın doğrudan halkın egemenliğine dayanan (doğrudan demokrasi) veya temsili …

Devamını Oku »

Kâinat Gerçekleri ve Ayetlerle Tefekkür -1

“O (Rabbiniz) ki, yeri sizin için döşek (rahatlığında dayalı döşeli) bir taban kılıp, göğü de (üstünüzde bir tavan, bir kubbe gibi) bina etti. Ve gökten su indirdi de, onunla size rızık olarak çeşitli ürünler bitirdi. Şu halde, (Allah’tan başka ma’bud, rab, yaratıcı, rızıklandıran, nimet veren olmadığını, olamayacağını) bile bile, (Zâtında, sıfatlarında ve fiillerinde) Allah’a denkler tutup (başka ma’bud, başka yaratıcı, …

Devamını Oku »

Kur’an da Hicret – Prf.Dr. Şerafeddin Gölcük

Hicret toplantısında tebliğ olarak sunulmuştur. 1- Tarif Hicret; anlam olarak, uzaklaştırmak, terketmek demektir. Terim olarak, Hicrette yakınların, akrabanın, dostların, özyurdundan  din ve inanç yüzünden, terki anlamı vardır, veya bunun aksi bir durum; akrabanın, dostların, yakınların din ve inanç sebebiyle kişiden uzaklaşmaları, onu terkleri hicrette anlam olarak yer alır. Binaenaleyh hicrette, terim olarak, karşılıklı iki yönlü bir uzaklaşma, terketme anlamı kendini …

Devamını Oku »

Dua Zamanı

Aciz, fakir, muhtaç ve kendine yetmediğinin şuurunda olan kulun, tazarru, tezellül ve alçak gönüllülük içinde, Rahmeti Sonsuz’a yönelip, hâlini O’na arz ederek istediklerini O’ndan istemesinin ayrı bir unvanı sayılan dua, kulun Rabbi’ne karşı iman, güven, itimat ve tevhid telâkkisinin bir gereğidir. Bu mülâhazalar çerçevesinde, O’na yönelen kul, sımsıkı havf u reca duygularına kilitlenir; “Başkalarının nazarlarından uzak, gönülden sadece Rabbi’ne yalvarır …

Devamını Oku »

Bamteli: Din, Muameledir!..

“Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok.” *Büyük işler yapmalı fakat sonra hemen arkaya çekilip gizlenmeli. Edip eylenen, ortaya konulan başarılarla görünmemeli. Onlarla takdir edilme, alkışlanma arkasına düşmemeli. İnsan, herkesten daha iyi bilen birisinin mevcudiyetine yürekten inanıyorsa, O’nun bilmesini yeterli bulmalı. Evet, O biliyorsa, yeter!.. Kayda değer buluyorsa, yeter!.. Kıymet atfediyorsa, yeter!.. O bildikten, bulduktan, kıymet atfettikten sonra …

Devamını Oku »

Sinema Filmleri ve Din – Prof. Dr. William L. Blizek

Sinema Filmleri ve Din[3]   Gişe rekortmeni Hollywood filmlerinden yabancı filmlere, belgesellerden kısa filmlere kadar değişik türlerde filmler, sinema ve din uzmanlarının ilgi alanına girmektedir. Din ve dini temalar çok değişik türde filmlerde bulunabilmektedir. Bu nedenle sinema ve din çalışmalarına yöne­lik büyük bir ilgi mevcuttur. Bu çalışma din veya dini temalar içeren filmleri kategorize etmeyi amaçlamaktadır. 1. İlk kategori uzun …

Devamını Oku »

İlahi Dinlerde Hicret – Mahmut Topuz

Kur’an’a göre Hz. Lut’un, Hz. Lut’un, Hz. Hud’un, Hz. Salih’in ve Hz. Şuayb’ın hicretleri Hz. Musa’dan önceki hicretler olarak ele alınıyor. Hz. Musa  ile Hıristiyanlıkta hicret ve son olarak da Peygamber Efendimiz (sav) ve O’nun hicreti anlatılıyor. GİRİŞ İlahi takdir, denizlerde kıpır kıpır dalgalanan suyu güneşle buharlaştırır, hicretle kanatlandırır ve göklere yükseltir. Böylece dağ gibi dalgalara mukabil, gökyüzünde öbek öbek …

Devamını Oku »

Dine Yönelişte Beklenen Tehlikeler – Ali Bulaç

Yol Üstünde İki Pusu Modern zamanlarda büyük, derin ve evrensel bir dönüşümü haber veren Din, modernizmin alternatifi, onun panzehiri sahici bir paradigma konumundadır. Yakın vadedeki bütün siyasal çıkar hesaplarının ötesinde Din, gezegenimiz ve üzerinde yaşayan bütün canlıların kaderiyle yakından ilgili bir söylem geliştirmektedir. Her büyük ve köklü değişim öncesinde olduğu gibi, tarihsel çevrimin bu kritik evresinde de bu hayati Dini …

Devamını Oku »

Dindar Ailelerin Dini Sevmeyen Çocukları – Sema Maraşlı

İletişim çağında, iletişim sıkıntısı yaşıyoruz. Peki niye? İletişim kazalarımız yüzünden gönüllerimiz hep yaralı. Hâlâ eğitim sistemimizde doğru düzgün iletişim dersleri yok. Göstermelik bir kaç ders var. Çocuklara işlerine yaramayacak pek çok bilgi öğretiliyor; ama en önemli bilgiler öğretilmiyor. Hele günümüz gençliği, iletişim konusunda bir facia. Anne-baba ile nasıl konuşulur? Öğretmene nasıl davranılır? bilmiyorlar. Gençler, saygısızlık etmeyi, büyüklere laf yetiştirmeyi, özgürlük …

Devamını Oku »