Anasayfa » Etiket Arşivi: namaz

Etiket Arşivi: namaz

Kur’an ve Sünnette Evlilik 1 – Prof. Dr. Hamdi Döndüren

I-EVLİLİK AKDİNİN MEYDANA GELMESİ A) Nikâh Terimi Ve Kapsamı: Nikâh sözcüğü Arapça “nekeha” fiilinden bir mastar olup, erkeğin kadınla evlenmesi ve onunla cinsel temasta bulunması anlamına gelir. Bu sözcüğün “evlilik akdi” anlamı mecaz, “cinsel temas” anlamı ise gerçek anlamdır. Bir fıkıh terimi olarak nikâh; şer’an evlenme engeli bulunmayan bir kadının, cinsel yönlerinden yararlanmayı erkeğe mübah kılan rizaî bir akittir. Müteahhırûn …

Devamını Oku »

Kamp Saati – Fethullah Gülen Hocaefendi’nin Bir Günü

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin ve misafirlerinin kaldığı kamptaki bir gün, ekrana taşındı. Samanyolu Televizyonu’nda yayınlanan ‘Kamp Saati’nde Fethullah Gülen Hocaefendi’nin hayatı, çalışma alanları, talebeleriyle olan dersleri özel görüntülerle izleyicilerle buluştu. Üstad Hazretleri’nin Dördüncü Söz’de anlattığı hikâyeciği pek meşhurdur. “Bir zaman, bir büyük hâkim, iki hizmetkârını, her birisine yirmi dört altın verip, iki ay uzaklıkta, has ve güzel çiftliğine ikâmet etmek için …

Devamını Oku »

Abdest ve Namaz İle İlgili Külli Kaideler

Tuhfetu’l-Fukahâ’ da küllî kâidelerin kullanım şekli başlığı altında açıkladığımız üzere Semerkandî Tuhfe’de pek çok külli kaideye yer vermektedir. Müellif abdestin rükünlerinden olan ayakların yıkanmasını incelerken, yukarıdaki usül kâidesini ayakların mesh edilmesi hususunda selef arasında vaki olan ihtilaf için kullanmakta ve ihtilafın daha sonra meydana gelen icma sebebiyla kalktığını beyan etmektedir . Yolculukta iken ramazan orucunu tutmanın hükmünde sahabenin genelinin görüşünün …

Devamını Oku »

Dua ve Evrâd u Ezkar Hakkında Kısa Kısa

Âciz, fakir, muhtaç ve kendine yetmediğinin şuurunda olan kulun; tazarru, tezellül ve alçak gönüllülük içinde, Rahmeti Sonsuz’a yönelip, hâlini O’na arz ederek istediklerini O’ndan istemesinin ayrı bir unvanı sayılan dua, kulun Rabbi’ne karşı iman, güven, itimat ve tevhid telâkkisinin bir gereğidir. Dua; bir çağrı, bir yakarış ve küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya, arzdan, arzlılardan semâlar ötesine bir yöneliş, bir talep, bir …

Devamını Oku »

Hz. Peygamber’in İbadet Hayatı

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Peygamber hakkında “ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin” (el-Kalem 68/4) buyurulmakta ve bu yüce ahlâka eriştirilen sevgili Peygamberimiz yine Kur’ân-ı Kerîm’de bize “en güzel örnek” (el- Ahzâb 33/21) olarak tanıtılmaktadır. Hiç kuşkusuz Hz. Peygamber her hususta olduğu gibi ibadet hayatı hususunda da inananlar için en güzel örnektir. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Peygamber’e hamd, tesbih, secde, …

Devamını Oku »

Kalbinin Sesiyle Çağır

Her harfte ve her kelimede Cenâb-ı Hakk’ın rızasını gözetme.. hiç araya girmeme, bir an bile kendini mülahazaya almama.. dediğini ettiğini dahi unutma.. her şeyi gönlün sesi olarak ortaya koyma.. konuşurken okurken “gırtlak ağalığı” yapmama.. çağırılacak insanları gönlün sesiyle çağırma… çok çetin bir iş. Mev’ize de çetin.. Kur’an okumak da çetin. -Ezan okurken bağırabildiğin kadar bağır ama kâmet getirirken –rica ederim– …

Devamını Oku »

Allah Karşısında Titrenir..!

Bir gün aziz Hocamız (Fethullah Gülen Hocaefendi), çocukların ibadete alıştırılması mevzuunu anlatırken şöyle demişti: “Çocuk namazda titreyen bir baba, secdede ağlayan bir anne görmeli. ‘Babacığım niye titriyordun; anneciğim sen niçin ağlıyordun?’ deyince, ‘Oğlum, Allah karşısında titrenir; yavrum, Rahmeti Sonsuz’un nimetlerine şükür duygusuyla alın yere konurken gayr-ı ihtiyarî ağlanır. Çok defa sevgi, kimi zaman da korku gözleri yaşartır.’ cevabını almalı. Anne …

Devamını Oku »

Türk Denizcileri ve Denizde Namaz

PUSULA İLE KIBLE Dünya tarihinin en büyük askerlerinden biri olan Prusyalı Mareşal von Moltke, denizde namazı şöyle anlatır: Bazı Türk denizcileri, küçük pusula taşırlar ve hançerlerinin başına geçirirler. Deniz üzerinde buna bakıp kıble tayin ediyorlardı… Dünya tarihinin en büyük askerlerinden biri olan Prusyalı Mareşal von Moltke (1800-1891), İkinci Sultan Mahmud (saltanatı 1808-1839) tarafından yeni Türk ordusu için öğretmen olarak çağırılan …

Devamını Oku »