Anasayfa » Etiket Arşivi: oruç

Etiket Arşivi: oruç

Oruçla İlan Edilen İlahî Azamet ve Şükür – Prof. Dr. Suat Yıldırım

The Circle Orucun hikmetleri çok. Biz bu yazımızda en kapsamlı hikmetlerinden ikisini özetleyeceğiz: Allah’ın azametini ilan ve O’nun nimetlerine şükretme görevimiz... Ramazan ayı, İslamiyet’in en büyük şeairlerinin başında gelenlerden. Şeair insanın şuurunu canlandıran aşikâr, zahir alâmet… M. Hamdi’nin muhteşem ifadesiyle, Allah’ın ibadat ve tâatına nişane olan alamat-ı müş’iresidir [1]. Allah’ın azametinin delilidir. Ezan, Kur’an, cami, namaz, oruç, Kâ’be bunlardandır. İnsanlar kendi küçük dünyaları içinde yuvarlanıp …

Devamını Oku »

Dini Bayramlarımız Bütün Müslüman Ülkelerde Hangi Sebeplerden Dolayı Farklıdır? – Fethullah Gülen

Cevap: İnsanların amel etme durumu, nasıl olursa olsun. Fakat dini bir hakikatin, amelimize müteallik bir hakikatin kitaplarımıza uygun olarak izah edilmesinde zaruret vardır. Bende sabırla dinleyecek sizlere bu meseleyi, daha sonra vesilelerle vasıtalarla dinleyeceklere de ulaştıracak şekilde arz edeyim. Müsaadenizle. Dini hayatımızda senelerimizi, aylarımızı, haftalarımızı, günlerimizi takdir etme meselesi; gökteki kamerledir, ay’ladır. Ay’ın bir zaman göstericisi olarak, bir zamanın müşiri …

Devamını Oku »

Bamteli : Ramazan, Oruç ve Takva

“Dediler ki: Derttir dermanın seni!..” Dermanı derdin içinde aramak lazım. Kalbi tetikleyen ve gözü açan dert, dermandır. Bu manayı dile getiren çok güzel sözler vardır: Bunlardan biri şu mısralardır: “Derd-i derunuma derman arardım / Dediler ki: Derttir dermanın senin / Dergâh-ı dildare kurban arardım / Dediler ki: Canın kurbandır senin.” Hakka hizmet yolunda bulunan insanların öncelikle şu realiteyi kabul etmesi …

Devamını Oku »

Resulullah’ta “Muhataba Göre Hareket’ ve “Tedriç Prensipleri (2)- Prof. Dr. İbrahim Canan

UMUMÎ DAVET Bir âyette “Şehirlerin anası (bulunan Mekke) ile bütün çevresindeki (insanlardan) azab ile korkutmak” maksadıyla indirildiği belirtildiğine göre (En’âm 92) Hz.Muhammed’in peygamberliği Araplara mahsus değildi. Ve Resulullâh, bi’setinin bidayetinden itibâren bütün insanlığın hidâyetiyle vazifeli olduğunu biliyordu. Ancak insanlığın geri kısmı demek olan komşu, diyarları İslam’a çağırma işini sistemli olarak ele almayı, Hudeybiye Sulhü’ne kadar te’hir edecekti. Yani. Hicret’in altıncı …

Devamını Oku »

Hz. Peygamber (a.s.) Döneminde Ramazan’da Sosyo-Kültürel Hayat

Hz. Peygamber döneminde ramazan deyince, dönemin sosyo-kültürel özelliklerinin göz önüne alınıp incelenmesi gerekir. Bu dönemde ramazan ayında toplumda meydana gelen bazı önemli hadiseler, kültürel olaylar, yaşanan sosyal durumlar bu başlık altında incelenmeye çalışılacaktır. Ramazan Ayında Doğanlar Bazı kaynaklarda Hz. Peygamber’in bizzat kendisinin de ramazan ayında doğduğu ile ilgili bilgiler mevcuttur. Mesela İbn Kesir’de geçen bir rivayete göre, Hz. Peygamber’in, Ramazanın …

Devamını Oku »

Ramazan Düşünceleri – Yasir Bilgin

Her yıl Ramazan Ayına gelipte oruç tutmaya başladığımızda genelde aklımıza aç kalma, iftar, sahur, teravih, davetler gibi zahiri kısmıyla alakalı şeyler gelir öncelikle. Ramazan’ın ruhunu oluşturan ahlaki güzelleşme, Allah’a yakınlık kazanma, manen durulma, fabrika ayarlarımıza geri dönme, ruhen hassasiyet kesbetme, kendimize zarar verdiğini düşündüğümüz alışkanlık ve davranışlardan uzaklaşma, yararına inandığımız hususları daha çok yapma ve bu bir aylık yaşam tarzını …

Devamını Oku »

Hz. Peygamber’in İbadet Hayatı

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Peygamber hakkında “ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin” (el-Kalem 68/4) buyurulmakta ve bu yüce ahlâka eriştirilen sevgili Peygamberimiz yine Kur’ân-ı Kerîm’de bize “en güzel örnek” (el- Ahzâb 33/21) olarak tanıtılmaktadır. Hiç kuşkusuz Hz. Peygamber her hususta olduğu gibi ibadet hayatı hususunda da inananlar için en güzel örnektir. Yüce Allah Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Peygamber’e hamd, tesbih, secde, …

Devamını Oku »

Ramazan-ı Şerifte Sevab-ı A’mal, Bire Bindir.

Risale-i Nur’dan 29. Mektup Ramazana Dairdir.   Yedinci Nükte: Ramazanın sıyamı, dünyada âhiret için ziraat ve ticaret etmeğe gelen nev’-i insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki: Ramazan-ı Şerifte sevab-ı a’mal, bire bindir. Kur’an-ı Hakîm’in nass-ı hadîs ile herbir harfinin on sevabı var; on hasene sayılır, on meyve-i Cennet getirir. Ramazan-ı Şerifte herbir harfin, on değil bin …

Devamını Oku »

Oruç da Acıkır – Sezai Karakoç

Oruç, hiç gecikmeden, yolunu şaşırmadan, tam saatinde, dinç ve genç, tarihin dinamizmini de özünde gaybın bir üfleyişi gibi taşıyarak geldi. Mademki geldi onu iyi tanımak gerek. Oruç, boş bir çerçeve olarak veya bir mevsim gibi sadece tabiatın bir parçası olarak gelmedi. Tarihin bir parçası olarak geldi. Dolu geldi. Kendindekini boşaltacak. Giderken de dolu gidecek. Dolu gitmeli. Her yılın orucu, büyük …

Devamını Oku »