Son Haberler

Size Bir Haber Geldiğinde

Kur’an-ı Kerim Hucurat Suresi 6.ayetinde  Cenab-ı Hakk bize şöyle buyuruyor: ”Ey iman edenler, herhangi bir fâsık size bir haber getirecek olursa, onu iyice tahkik edin, doğruluğunu araştırın. Yoksa, gerçeği bilmeyerek, birtakım kimselere karşı fenalık edip sonra yaptığınıza pişman olursunuz. (Fâsık kelimesi burada, “çizgi dışına çıkmış, itaatsiz, emirleri yerine getirmeyen” anlamındadır. )” Bu düsturu hayatımıza özellikle iş hayatımıza tatbik edersek, beraber …

Devamını Oku »

Şirindir – Bayburtlu Hicrani

Ağyar sâkîsinin bal şerbetinden Muhibb-i sâdıkın sözü şirindir. Kal ehli olanın nasîhatinden Bir ehl-i tarîkin izi şirindir. Çiçeksiz bahardan bülbülsüz gülden Sümbülsüz selviden lâlesiz daldan Hizmetsiz ustadan yarım molladan Elbet meyhanenin sazı şirindir. Yüzüksüz parmaktan şîvesiz dilden Bûsesiz dudaktan kemersiz belden Oynaşlı gelinden cilveli duldan Namuslu çingene kızı şirindir. Asâletsiz beyin idâresinden Bağbansız bahçesinin gülzâresinden Muhannet olanın dil yâresinden Mert …

Devamını Oku »

Elif Olmak

İnsan çok sırlı ve çok boyutlu bir yaratılışa sahiptir. Bir kere toplumda yaşar, bu aile fertlerinden en geniş ülke dairesine kadar ilgi alanı demektir. Küçükken tertemiz yaratılışının eserlerini aile ve akraba çevresine gösterir. Saygılıdır, çalışkandır, aksiyon içindedir. Büyür eşine, çocuklarına ve de iş ve çevresine yansıtır karakterinin gereğini. Karakterin oluşması insanda uzun yıllar ve çektiği çilelere vabestedir. İnsan eğer kolay …

Devamını Oku »

Doğrulup, Yoluna Devam Etmek

O (Hz.Adem), yaratılışından itibaren sayılamayacak kadar iltifatlar görmüş; meleklere mihrap olmuş; isimler ufkunda Müsemmâ-yı Akdes muhaveresine ermiş, “emanet-i kübrâ”yı yüklenmiş; arzın imarına yürümüş; orada ebediyet düşüncesiyle bir kere daha dirilmiş; ahlâk-ı ilâhî ile tam tahalluk ederek “safiyyullah” unvan-ı celîlini almış; tabiatının gereği olarak bir kere sürçmüşse de iradesinin hakkını vererek hemen doğruluvermiş; emre itaatte inceliği ilk kavrayan olarak, Rabbine karşı …

Devamını Oku »

Evin Edebi

Yaşlı kadın, usulca odasından çıktı. Salondan torunu ile gelinin sesleri geliyordu: “-Oğlum, sofra hazır, çorbanı koydum; haydi gel de soğutmadan ye!..” Salonun en kuytu yerine geçti, yerde kendine ait köyden getirdiği minderin üzerine oturdu. Çocuk, babaannesini görünce: “-Babaanneciğim, gel beraber yiyelim!..” dedi. Yaşlı kadın mânidâr bir şekilde iç çektikten sonra: “ -Evin erkeği gelmeden akşam sofrasına oturulmaz. Hele babanız gelsin, …

Devamını Oku »

İnsaflı Yönetici Olmak

İnsaf; kim tarafından seslendirilirse seslendirilsin, hak ve hakikati kabul ve itiraf etmek, herkese karşı merhamet ve adâletle muamelede bulunmak, kendi haklarının yanı sıra başkalarının hukukunu da gözetmek; nefis, heva ve hevese değil, vicdan, mantık ve evrensel insanî değerlere uygun davranışlar sergilemek ve hakkın en küçüğüne dahi riâyetkâr olmak demektir. Yönetici olarak çalışma arkadaşlarının zaafiyetlerini, onların özel durumlarını göz önüne alarak …

Devamını Oku »

Adalet

En faziletli cihat zalim bir idarecinin yanında ona adaleti söylemektir. Ebü Davud, Melahim 17; Tirmizî, Bey’at 37

Devamını Oku »